Overslaan en naar de inhoud gaan

Een breed aanbod aan financiële expertise

Op zoek naar specifieke finance know-how voor jouw onderneming? Haal gerust adem, ons aanbod omvat zowat elke financiële expertise.   Hiervoor kan je bij ons terecht: 

Accountancy & tax

We coachen jouw onderneming naar een hoger niveau. Hoe? Door de juiste financiële experts in te zetten, rekening houdend met je organisatie en jou als persoon. Je boekhouding en financiële rapportering zijn in professionele handen. Onze generalisten zijn je vast aanspreekpunt en geven je inzicht in je huidige en toekomstige cijfers. En zij schakelen specialisten in waar nodig. Want een financieel verstandig parcours rijden is een kwestie van overzicht. 

Controlling & performance management

Ons doel binnen Controlling & performance management? Jou een helder inzicht geven in de cijfers en processen van je onderneming. Onze controllers  fungeren als echte business partners. Ze analyseren, plannen en monitoren je bedrijfsgegevens en geven jou en je management op basis daarvan gefundeerd advies. Zo behouden jullie het overzicht, kan je snel beslissingen nemen en je bedrijfsdoelstellingen op een effectieve en efficiënte manier behalen.

IFRS & consolidatie

Ons ervaren team van meer dan 20 consultants biedt uitgebreide expertise op het gebied van financiële rapportering, consolidatie en naleving van verslaggevingsregels zoals IFRS, BE GAAP en US GAAP. Wij richten ons op een diverse doelgroep, waaronder familiale groepen, door private equity gefinancierde groepen, bedrijven die een beursgang overwegen, beursgenoteerde ondernemingen en dochterondernemingen van buitenlandse groepen. Of het nu gaat om nauwkeurige rapportering voor wettelijke doeleinden of management, ons team staat klaar om op maat gemaakte oplossingen te bieden die voldoen aan de specifieke behoeften van jouw organisatie. 

Data & process

Binnen het domein Data & process ondersteunen we je bij risicobeheer (zowel intern als extern) waaraan je activiteiten worden blootgesteld. We focussen ons op het analyseren en verbeteren van business processen vanuit verschillende invalshoeken. Onze meedenkende mindset en onze pragmatische aanpak zijn daarbij essentieel. We zijn namelijk zelf ondernemers en begrijpen dat advies praktisch en op maat van jouw bedrijf moet zijn. 

BI & analytics

Ons expertisedomein Business Insights & Analytics werkt nauw samen met Controlling & Performance management, beide gericht op het creëren van cruciale zakelijke inzichten voor de aanpassing van bedrijfsactiviteiten en plannen. Tijdens een BI & analytics project begeleiden we jou en je organisatie bij het genereren van heldere inzichten en integreren deze in rapportagetools. Controlling & performance management gaat een stap verder door deze cijfers te interpreteren en advies te geven op basis van beschikbare gegevens uit de tools. Samen vormen ze een essentiële tandem voor zakelijk succes. 

Credit management

Credit management heeft in theorie drie doelen: optimalisatie van het werkkapitaal, beheer van kredietrisico’s en het voorkomen van wanbetaling. In de praktijk passen we echter een op maat gemaakte aanpak toe, afgestemd op de specifieke behoeften van jouw onderneming. Onze experts zorgen voor een proactieve benadering met duidelijke procedures die respectvol zijn naar jou en passen bij de strategie van je organisatie. We bieden inzicht in de klantenportefeuille, met risico-evaluatie en prioritering, en presenteren dit overzichtelijk in rapportages voor directe toegang tot relevante informatie. 

Externe audit

Onze auditafdeling staat klaar om bedrijfsaspecten te analyseren en verbeteringen te bieden, met bekwame experts die waardevolle inzichten en aanbevelingen verschaffen. Bovendien vervullen we de rol van commissaris in externe auditopdrachten, wat bijdraagt aan financiële transparantie en het vertrouwen van stakeholders versterkt. Audits onthullen ook fraude en operationele risico’s, wat bijdraagt aan een grondig begrip van de bedrijfsvoering. 

Transaction Advisory Services

Binnen TAS begeleiden we investeerders, ondernemers en financierders met als doel hen in staat te stellen een geïnformeerde investerings- of financieringsbeslissing te nemen. We komen tussen in het kader van overnames, fusies, herstructureringen, overdrachten en financieringsbeslissingen, waarbij zoveel mogelijk inzicht geboden wordt in de financiële prestaties, de risico’s en business drivers van een bedrijf. Dit doen we zowel op basis van analyse van historische als van toekomstgerichte informatie. Onze experts bieden advies op het vlak van waarderingen en due diligence support. Op deze manier versterken we je onderhandelingspositie en krijg je een beter beeld van de target.