Finvision fin overzicht icon neg

Tax & legal:

Staat uw financiële administratie helemaal op de rails? Goed voor u. Maar wat met uw fiscale en juridische verplichtingen – en rechten? Ook zij verdienen de volle aandacht van een CFO en kmo-zaakvoerder.

Voldoet uw bedrijf aan al zijn fiscale en juridische verplichtingen? Benut u alle fiscale opportuniteiten ten volle? En hoe beperkt u uw fiscale risico’s? Breek er uw hoofd niet langer zelf over: schakel een expert in.

Finvision staat u bij met raad en daad: van professioneel advies tot praktische oplossing naar concrete implementatie. Onze experts volgen de fiscale en juridische actualiteit op de voet. Zo bent u altijd gerust.

Finvision: our talent, your value

Uw fiscale adviseur

Vertrouw op uw Finvision-expert voor:

 • advies over Belgische en internationale aspecten van transacties
 • uittekenen van de juridische en fiscale structuur op maat van uw onderneming
 • een optimaliseringsoefening van de fiscale situatie van uw onderneming en haar stakeholders
 • begeleiding bij personen- en vennootschapsbelasting, btw en andere fiscale takken zoals regionale en lokale fiscaliteit (leegstandsheffing, bedrijfsbelasting en onroerende voorheffing)
 • raad bij uw vermogens- en successieplanning
 • steun bij fiscale controles en geschillen – enkele voorbeelden: fiscale bezwaarschriften opmaken en indienen, onderhandelen van akkoorden met de belastingadministratie, tussenkomen in fiscale dossiers bij bemiddelingsdienst
 • onderhandelingen bij rulings
 • berekeningen van belastingvoorzieningen
 • voorbereiding en indienen van uw fiscale aangiftes
 • tijdelijke ondersteuning van uw interne fiscale afdeling bij afwezigheden of tijdelijke projecten die uw vaste werknemers helemaal opslorpen.
Finvision: our talent, your value

Uw juridische raadgever

Juridisch stevig in uw schoenen staan, is een must. Speel op veilig en schakel onze juridische experten in. Hun kennis van het ondernemingsrecht zetten ze in voor al uw vragen over:

 • huurovereenkomsten
 • factuurvoorwaarden
 • dienstverleningsovereenkomsten
 • oprichtingen van vennootschappen
 • statutenwijzigingen
 • fusies en splitsingen
 • ontbindingen en vereffeningen
 • overname of overdracht van aandelen
 • samenwerkingsovereenkomsten

Herstructureringsplannen? Denk aan de fiscus!

Fusioneren, uw bedrijf (gedeeltelijk) splitsen of een nieuwe bedrijfstak oprichten? Het zijn maar enkele cases waarbij een juridische herstructurering zich opdringt.

Schat het fiscale en juridische luik achter die herstructurering meteen goed in. Klop aan bij Finvision en geniet een volledige fiscale en juridische begeleiding– van de fiscale en juridische haalbaarheidsanalyse tot de fiscale en juridische implementatie.

Behoefte aan een ervaren
fiscale en juridische expert?

Neem Finvision onder de arm

Uw aanspreekpunten voor tax & legal

 Alix Stockman
Alix Stockman
Expert in tax & legal
Jan De Coster
Jan De Coster
Expert in accountancy, tax & legal
Geert Van Hemelryck
Geert Van Hemelryck
Expert in accountancy & tax
Jurgen Jackers
Jurgen Jackers
Expert in accountancy & audits