Overslaan en naar de inhoud gaan

ESG & CSRD binnen Finvision

Onderschat het belang van duurzaamheid voor je bedrijf, je medewerkers en andere stakeholders niet. De Europese wetgevingen, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en binnen enkele jaren de Sustainable Due Diligence Directive (SDDD), voelen voor veel bedrijven misschien aan als een bijkomende rapporteringsverplichting, maar bij Finvision geloven we dat je er als bedrijf ook waarde uit kan putten. Zo kan je tot een duurzamere bedrijfsvoering komen als je ESG gerelateerde maatstaven in je interne beslissingsproces integreert. En dat kan investeerders, sollicitanten en klanten overtuigen om op lange termijn voor jouw onderneming te kiezen.

Nu de eerste CSRD-rapporteringen steeds dichter komen (vanaf 2025 rapporteren over 2024) raden we alle bedrijven die in de scope zitten of gaan zitten om te starten met hun voorbereidingen. Onze experten helpen jou met een gedeelte of alle stappen van dit traject:

  • Risico Assessment en double materiality: Onder de CSRD is het concept van dubbele materialiteit gedefinieerd. De bedoeling is dat je als onderneming zowel de impact van je activiteiten op de samenleving als de invloed van externe factoren, zoals sociale en milieuoverwegingen op je bedrijfsprestaties in kaart brengt. 
  • KPI’s/targets definiëren: Na de materialiteitsoefening bepalen we welke elementen we kunnen verbeteren en wat de doelen zijn. Bv. je CO2-uitstoot verminderen.
  • KPI’s implementeren: Het meten van de KPI’s loopt liefst zo geautomatiseerd mogelijk. Hiervoor denken we mee over handige systemen.
  • Rapporteren: We werken samen met verschillende leveranciers van rapporteringstools. We helpen je graag met de implementering ervan. 
  • Roadmap/verbetering: Als je ambitieuze doelen zet, moeten er ook acties komen om deze te halen. We werken samen met jullie interne experts aan concrete roadmaps met behulp van een projectaanpak om deze te realiseren.
  • Interne/Externe audit: Onder de CSRD zal een externe partij een oordeel moeten geven over de vraag of de duurzaamheidsrapportering voldoet aan de vereisten. We kunnen zelf als externe auditor een oordeel geven over je rapportering.

Meer weten over
ESG & CSRD?

Contacteer Alexander, 
onze expert in ESG & CSRD