Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Heeft u soms moeilijkheden met bepaalde vereisten van IAS 36 “Impairment of assets”?

De meeste niet-financiële activa en bepaalde financiële activa die niet onder IFRS 9 vallen, vallen binnen de toepassing van IAS 36 en vereisen een impairment analyse, hetzij wanneer er een indicatie is dat het actief mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan, hetzij wanneer het actief een onbeperkte gebruiksduur heeft, goodwill betreft of een actief in aanbouw is.

Het bepalen van de realiseerbare waarde als onderdeel van de impairment analyse is geen eenvoudig proces en vereist het gebruik van significante schattingen zoals: pre-tax discount rate, beoordelingen binnen de budgetten/forecasts/businessplannen, groeipercentage op lange termijn, wijzigingen in werkkapitaal en capex, enz. We verwachten dat die significante schattingen worden vermeld in de toelichting bij de financiële overzichten in een van of beide secties “significante beoordelingen, schattingen en ramingen” en “impairment”.

Bovendien kunt u moeilijkheden ondervinden bij het begrijpen en toepassen van bepaalde vereisten, zoals:

  • Bepalen van de cash generating unit en meer specifiek veranderingen in de organisatie en de impact op de CGU
  • (Her)allocatie van goodwill over de verschillende CGU
  • Gebruik van DCF om de value in use te bepalen
  • Pre-tax discount rate versus post-tax discount rate
  • Herstructurering en uncommitted capex
  • Transfer pricing

We willen u graag helpen de vereisten van IAS 36 en de verschillende toepassingsproblemen die u hierbij mogelijk ondervindt beter te begrijpen.

Finvision Academy organiseert daarom op de volgende donderdagen een eerste reeks IAS 36 “Impairment of assets”.

Het doel van deze webinars is te starten met een update van de vereisten enerzijds en vervolgens verschillende toepassingsmoeilijkheden te bespreken met praktijkvoorbeelden. De webinars zijn beperkt in de tijd zodat u dit kunt combineren met uw dagelijkse taken en planning. Ze zijn ook gratis.

Topics advanced 2 sessie:

  • Bepaling van value-in-use door gebruik van DCF modellen
  • Pre-tax vs post-tax WACCs
  • Herstructureing en uncommited capex toepassingsmoeilijkheden
  • Transfer pricing toepassingspmoeilijkheden

 

Schrijf nu in