Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Auteursrechten lijken het nieuwe fiscale wondermiddel te zijn om de belastingdruk op beroepsinkomsten te drukken. Dat is ook de belastingadministratie niet ontgaan, die gestart is met een grootschalige controle actie om de uitwassen aan te pakken.

Krijgt uw onderneming regelmatig facturen waarop een vergoeding voor auteursrechten staat en vraagt u zich af hoe u deze moet boeken en welke formaliteiten u hierbij moet vervullen om fiscaal in orde te zijn? Of vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor het stelsel van auteursrechten nu plots iedereen van kunstenaar tot softwareontwikkelaar van het stelsel gebruik lijkt te maken?
Schrijf u dan in op ons webinar van 15/11/2022.

De volgende onderwerpen zullen besproken en toegelicht worden tijdens deze webinar:

  • Wat zijn de voorwaarden om van de fiscale gunstregeling te kunnen genieten?
  • Welke werken kunnen beschouwd worden als auteursrechtelijk beschermd?
  • Kan de hele vergoeding als een auteursrechtelijke vergoeding beschouwd worden?
  • Moet er roerende voorheffing ingehouden worden en zo ja, door wie?
  • Kan deze regeling ook toegepast worden als men werkt via een managementvennootschap?
  • Welke fiscale fiches moeten er opgemaakt worden?
  • Is er een aangifteplicht van de auteursrechten in de personenbelasting?
  • Auteursrechten en BTW?
  • Moet er een overeenkomst opgemaakt worden?
  • Hoe staat de fiscus tegenover de auteursrechten?

We combineren de theoretische principes met verschillende praktische voorbeelden.

De doelgroep voor dit webinar bestaat uit accountants en iedereen die professioneel creatief actief is (bedrijfsleiders, architecten, softwareprogrammeurs, ontwerpers, fotografen, muzikanten, journalisten,…).

Deze webinar is gratis en beperkt in tijd om u toe te laten deze te kunnen combineren met uw dagelijkse taken en agenda.

Schrijf nu in