Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Zijn uw groep’s activa significant gestegen door de toepassing van IFRS 16 “Leasing” per 1 januari 2019? Heb je nog moeilijkheden van het toepassen en onderhouden van IFRS 16? De meeste huurcontracten zijn binnen de scope van IFRS 16 en vereisen in bepaalde gevallen significante beoordelingen en schattingen. De ervaringen na het toepassen van de standaard kan helpen in het beter begrijpen van de problematieken en de opportuniteiten voor het verbeteren van het proces en de verwerking.

U hebt mogelijk uitdagingen gehad bij het toepassen van de verschillende IFRS 16 vereisten zoals de scope, de verdisconteringsvoet, de praktische uitzonderingen, de contractaanpassingen, uitgestelde belastingen, Covid-19 rent concessies, enz. We willen u graag helpen om de IFRS 16 scope en de vereisten beter te begrijpen evenals de verschillende toepassingsuitdagingen waarmee je mogelijk geconfronteerd werd bij het toepassen van IFRS 16.

Het objectief van deze webinars is om te starten met een update van de IFRS 16 vereisten en daarna de verschillende toepassingsuitdagingen en de boekhoudkundige verwerking ervan uitvoerig te bespreken met verschillende voorbeelden. Voor de voorbeelden zullen we gebruik maken van GlobalLeaseCenter IFRS 16 software. De webinar zal uit twee sessies bestaan:

  • Sessie 1: update van de vereisten en de toepassingsuitdagingen zoals de scope, verdisconteringsvoet, … behalve de contractaanpassingen;
  • Sessie 2: zal focussen op de contract aanpassingen (modifications) en hoe deze boekhoudkundig verwerken evenals de impact van Covid-19.

Deze webinars zijn beperkt in tijd zodat u dit kan combineren met uw dagelijkse taken en agenda.

De webinar taal zal engels zijn.
De webinar is gratis.

 

Schrijf nu in