Overslaan en naar de inhoud gaan

Compliance & Fraud risk management

Elke onderneming werkt hard en lang om een goede reputatie op te bouwen en meerwaarde te realiseren. Dit doet u als ondernemer in een sterke en complex gereglementeerde samenleving.  

De reputatie en meerwaarde die u als onderneming realiseert, kan echter in één oogwenk verdwijnen wanneer uw onderneming of haar leidinggevenden onethisch of onwettelijk gedrag wordt verweten. Of wanneer zij zelf het slachtoffer wordt van fraude. Vroeg of laat komt u met één van beide situaties in aanraking en het riskeert uw toekomst te hypothekeren. Daarom focussen onze gespecialiseerde adviseurs op meer dan enkel uw cijfers. 

Onze adviseurs vertrekken vanuit een algemene insteek dat ethisch en duurzaam ondernemen loont. Het is de beste garantie dat uw onderneming een zelflerende organisatie wordt die compliant (wettelijk) handelt. Bij hun compliance advisering focussen zij op: 

  • Algemeen risico- en aansprakelijkheidsmanagement: 

Onze adviseurs ondersteunen ondernemingen bij het opzetten van een algemeen risicobeheerssysteem. Zij focussen op de verantwoordelijkheden en mogelijke aansprakelijkheden van leidinggevenden en de onderneming en brengen in kaart welke mogelijk meer specifieke risico’s relevant zijn (bv. corruptiepreventie). Ze koppelen een zuiver juridisch perspectief en doorgedreven kennis van rechtspraak aan een audit-technische en procesmatige analyse. 

  • AML-compliance management: 

De financiële sector, financieel-juridische adviseurs en specifieke sectoren zijn onderworpen aan specifieke Anti-Money Laundering-regelgeving (AML). Dit veronderstelt een beleid op organisatieniveau, aanstelling van verantwoordelijken met specifieke AML-gerelateerde taken, een doorgedreven Know Your Customer (KYC)-beleid, de nodige opleiding voor uw medewerkers en controle van de effectiviteit van al deze maatregelen. Onze adviseurs bieden bijstand aan financiële instellingen, fondsenbeheerders, andere financieel-juridische adviseurs en specifieke sectoren zoals voetbalclubs en goudhandelaars. Zij bieden deze diensten ook aan bij bedrijven die hun zakelijke relaties en de risico’s hieraan gekoppeld beter in kaart willen brengen (3rd party risk management). 

  • Whistleblower-compliance management: 

Recente Belgische wetgeving verplicht ondernemingen met meer dan 49 werknemers een klokkenluidersbeleid te ontwikkelen en implementeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een klokkenluidersregeling niet alleen een bijkomende verplichting moet zijn. Het is een hulpmiddel voor leidinggevenden om een constructieve manier een beter begrip te krijgen van wat leeft binnen de organisatie en een effectieve duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat het ook hét middel bij uitstek is om (interne) fraude te detecteren.  

Onze adviseurs staan sectororganisaties en individuele bedrijven dan ook bij voor de opmaak van het eigenlijke beleid/de policy, de implementatie ervan, de eventuele koppeling aan een geschikt IT-platform, de opvolging van binnenkomende meldingen als whistleblower officer/meldingsbeheerder en het navolgende gerichte onderzoek naar (interne) fraude of andere wantoestanden. Ze vrijwaren de authenticiteit van (digitaal) bewijs, analyseren, rapporteren en staan bij in juridische procedures wanneer nodig. Rekening houdend met verschillende fraude-perspectieven (slachtoffer én verdachte) en met de bedoeling uw schade maximaal te recupereren. 

Meer weten over Compliance & Fraud risk management?

Contacteer Joris Lambrechts,
onze expert in Compliance & Fraud risk management