Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Een praktische analyse van witwas-preventie en compliance – AML, KYC en UBO’s: what’s in a name?

Met de wet van 18 september 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, werd de Belgische preventieve witwas-wetgeving niet alleen aangepast aan de 4de Europese Witwasrichtlijn, maar ook structureel hervormd en werd het UBO-register ingevoerd.

Nu ondernemers en hun adviseurs eindelijk (terug) hun weg begonnen te vinden in het wetgevend kluwen, voerde de wetgever afgelopen zomer een volgende aanpassing door met een aanpassing van de Belgische preventieve witwas-wetgeving aan al de 5de Europese Witwasrichtlijn.

Tegelijk moeten de meeste vennootschappen uiterlijk 30 april 2021 de nodige herbevestigingen doen van hun eerste UBO-registraties.

Joris Lambrechts, Manager Compliance & Forensics bij Finvision, en Philip Haagdorens, Tax Manager bij Finvision, brengen je een praktisch overzicht.

Inhoud

Volgende items/vragen komen o.m. aan bod:

 • Inleiding: De relevantie van het witwas-risico voor juridische en financiële professionals
 • Algemeen juridisch kader ‘witwassen’
  – Art. 505 Sw. (repressief kader)
  – Materieel bestanddeel
  – Moreel bestanddeel i.h.kv. witwassen en deelname aan fraude
  – Belang preventieve witwaswetgeving voor repressief kader
 • Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en beperking van het gebruik van contanten (preventief kader)
  – Toepassingsgebied en beperkingen
  – Verplichtingen
  – Op niveau organisatie
  – T.a.v. individuele cliënt
 • Gedetailleerde analyse UBO-identificatie en aangifte als onderdeel AML-beleid:
  – Wie is in welke structuur te beschouwen als UBO?
  – Bijzondere aandachtspunten bij gesplitste eigendom, aandelen in de huwgemeenschap, aandelen in onverdeeldheid, …
  – Praktische benadering van de verplichting tot het bijbrengen van stavingstukken
  – Verplichtingen na de registratie
 • Hoe het risico in de praktijk beheersen via een fraud risk management plan?
 • Vragen

Dit alles wordt gestaafd aan de hand van casus-voorbeelden en praktische oefeningen.
Het is een praktijkgericht seminarie voor de cijferberoepen.

Dit seminarie is een live webinar op woensdag 31/03/2021 14:00-16:00.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.
Inschrijven via: https://www.bestseminars.be/nl/programma/2021/aml_kyc_en_ubos_whats_in_a_name-7433.html