Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Het parlement heeft op 24 november 2022 het licht op groen gezet voor de omzetting van de Europese klokkenluiders-richtlijn in een Belgische wet. Hierdoor zullen werknemers die wantoestanden vaststellen binnen een onderneming deze moeten kunnen melden via een daartoe opgezet platform (een intern meldkanaal). Deze werknemers en ook andere professionele partners die zaken aankaarten (de klokkenluiders) moeten ook beschermd worden tegen represailles naar aanleiding van hun melding.

De wet treedt waarschijnlijk in werking in de loop van februari 2023 voor ondernemingen met 250 werknemers of meer. Kleinere ondernemingen (vanaf 50 werknemers) moeten het nodige doen tegen december 2023. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn vrijgesteld van deze nieuwe regelgeving. Zij mogen, maar moeten geen intern meldkanaal opzetten.

Samengevat zorgt de wet voor volgende nieuwe verplichtingen voor ondernemingen en hun leidinggevenden:

  1. Er moet een klokkenluiders-beleid (policy) uitgerold worden binnen de onderneming. Dit beleid duidt aan wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de onderneming en bepaalt de krijtlijnen waarbinnen gemeld kan worden. Denk hierbij aan een procedure voor opvolging en onderzoek van meldingen, de sancties bij juiste of kwaadwillige meldingen, … Een goed klokkenluidersbeleid houdt ook rekening met terechte privacy-bekommernissen.
  2. In functie van de concrete verplichtingen, moet de onderneming ook de nodige IT-technische oplossingen implementeren om het luiden van de klok mogelijk te maken (al dan niet op een anonieme manier).

Binnen Finvision zijn we ervan overtuigd dat deze nieuwe regelgeving – ondanks de bijkomende inspanningen die ze vraagt – een opportuniteit kan zijn voor leiddinggeven om hun onderneming beter te leren kennen. We hebben dan ook de nodige beleidsdocumenten (policies) voorbereid. Tegelijk hebben we een goed zicht op welke IT-technische oplossingen beschikbaar zijn (rekening houdend met de exacte noden van uw onderneming).

Tijdens een webinar gidsen we u graag door de nieuwe regelgeving, bespreken de praktische pijnpunten ervan en leggen u uit wat u kan doen om de wettelijke verplichtingen na te komen. Hebt u in afwachting van dit webinar al concrete vragen dan kunt u altijd contact opnemen met ons via training@finvision.be.

Schrijf nu in