Finvision fin overzicht icon neg

Valorisations :

Votre entreprise est en phase de restructuration ? Vous envisagez une fusion ? Une acquisition s’annonce ? La valeur de votre entreprise constitue une donnée clé, qui vous ouvrira de nombreuses portes.

U wilt weten wat de waarde van uw onderneming is?

De waarde van een bedrijf hangt in hoofdzaak af van drie zaken: de toekomstige winsten, de risico’s die verbonden zijn aan die winsten en uw huidige nettokas- of netto-schuldpositie.

Aan de hand van verschillende waarderingstechnieken begeleiden wij u op een professionele manier om de ‘fair value’ van uw bedrijf te bepalen, zowel binnen het kader van interne groepsherschikkingen als bij het nemen van strategische beslissingen zoals een potentiële fusie met een sectorgenoot of bij het voorbereiden van een overname. Deze waarde kan dienen als basis om de onderhandelingen op te starten of om bij disputen tot een onafhankelijke waardering te komen.

U wilt weten wat de waarde van uw onderneming is?

De waarde van een bedrijf hangt in hoofdzaak af van drie zaken: de toekomstige winsten, de risico’s die verbonden zijn aan die winsten en uw huidige nettokas- of netto-schuldpositie.

Aan de hand van verschillende waarderingstechnieken begeleiden wij u op een professionele manier om de ‘fair value’ van uw bedrijf te bepalen, zowel binnen het kader van interne groepsherschikkingen als bij het nemen van strategische beslissingen zoals een potentiële fusie met een sectorgenoot of bij het voorbereiden van een overname. Deze waarde kan dienen als basis om de onderhandelingen op te starten of om bij disputen tot een onafhankelijke waardering te komen.

Wat is de waarde van uw intangibles?

Een belangrijk deel van de waarde van uw onderneming kan u niet aflezen uit uw balans, zoals de waarde van Research & Development, de klantenportefeuille, uw technologie of belangrijke contracten die u een concurrentieel voordeel schenken.

Een waardering van de intangibles dringt zich soms op na een overname als onderdeel van een PPA (purchase price allocation) oefenening (bijvoorbeeld in kader van IFRS3) of indien u een interne verschuiving wenst te verrichten van uw klantenportefeuille of uw technologie naar een andere of een aparte vennootschap. Finvision komt regelmatig tussen in dergelijke waardeingsoefeningen en kan u hiervoor de nodige credentials voorleggen, zodat u de resultaten van deze oefening met vertrouwen kunt laten nakijken door uw commissaris.

Découvrez comment Finvision
vous épaule lors de vos valorisations.

Contactez-nous

Votre contact pour vos valorisations

Christophe De Paepe
Christophe De Paepe
Expert in transactiebegeleidingen & waarderingen